Finanční úřad pro Jihočeský kraj – V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin

úterý od 8.00 do 15.30 hodin

středa od 8.00 do 17.00 hodin

čtvrtek od 8.00 do 14.30 hodin

pátek od 8.00 do 14.30 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 1013459/14/2200-14400-301165,

hromadný předpisný seznam čj. 1013460/14/2200-14400-301165,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze

č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních

úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho

příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na

internetových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz .

Ing. Miroslav Konfršt

vedoucí oddělení

Ing. Miroslav Konfršt

vedoucí oddělení

23. 04. 2014

195349797_0_00301165_dne_0515_1401014546

195349797_1_MF-Inf15_5

195349797_2_MF-Inf10_7

Datum vyvěšení: 25. 4. 2014

Datum sejmutí: 2. 6. 2014

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Úřední deska 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.