Kronika

        Dříve byli všechny osady naše sloučeny v jednu obec, kterážto obec kam sme patřili byla obec: Netřebice.         Naše obec krerá se oddělila od obce Netřebice. bylo to tehdáž asi 12 února 1920. a byla pojmenována obec Chodeč.         Tenkráte byli také pře, jak pojmenovati rozdělenou obec a dle práva většiny poplatnictva měla míti název obec Zvíkov neboť jest několikráte větší Zvíkov proti nepatrné osadě v Chodči.         Bohužel to ale jinak nešlo, neboť tam bylo už odedávna ještě před rozdělením obce sídlo starosty který se jmenoval František Jaroš rolník v Chodči čp. 13 tudíš dle jeho návrhu z úsilí se stalo že z těchto tří osad Zvíkova Boru a Chodče oddělené od obce Netřebické, dostala pojmenování tato obec, obec Chodeč.         Tuto obec spravoval nadále člen okresní okresní správní komese František Jaroš rolník z Chodče až do roku 1922 kdy bylo přikročeno k volbám. Tedy tenkráte v roce 1922 přikročeno k volbám prvně do obecního zastupitelstva obce Chodče kdež byli utvořeny čtyři politické strany následující.         Předně byla to strana Republikánská, druhá strana Sociálně demogratická, třetí byla strana Lidová a čtvrtá byla strana Komunistická.         Jelikož se většina stran sloučila dohromady, ve většině dostala strana Lidová, tedy zvolen byl tenkráte ze strany Lidové starostou Vojtěch Opekar rolník na výměnku č 11.         Ten byl starostou až do roku 1923 následkem pak změně pobytu neb se oženil, předal úřad ten náměstku starosty, kterým byl Mráz Václav hostinský v Chodči.         Tanto byl pak po vijité lhůtě opětně zvolen stranou kom. neb sociálně dem. a byl starostou až do roku 1931. v Roce 1931 bylo znovu přikročino k volbám a zase byli utvořeny čtyři strany. Byli to Republikánská zem. a malor. lidu. strana Komunistická čsl sekse. strana Lidová a čtvrtá strana občanská středoslovovská živnostenská národně socialistická. Z těchto čtyř stran zvolen byl ze strany Republikánské František Švec rolník v Boru.
Ve Zvíkově léta páně 1930 Talíř František kronikář.

(citace z kroniky obce Chodeč, uložené v Státním oblastním archivu v Třeboni)

Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.