Dotazník MAS Pomalší

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

dovoluji si Vás tímto
oslovit jménem Vaší Místní akční skupiny Pomalší o.p.s.

Regule
Evropského společenství nám pro nastávající programové období 2014 – 2020
ukládají vytvoření komunitně vedené Místní rozvojové strategie území, jako
jednoho ze základních dokumentů pro směřování rozvoje našeho regionu. Součástí
tvorby této strategie je také získávání informací z regionu formou dotazníkového
šetření.
Za tímto účelem jsme vytvořili co možno nejjednodušší a
srozumitelný dotazník pro získání relevantních podkladů. Touto cestou si Vás
dovolujeme požádat o masivní rozšíření tohoto dotazníku mezi své zastupitele,
organizace (komerční i neziskové) působící na Vašem katastru i občany s Vaší
osobní žádostí o vyplnění dotazníku.
Aby byla zpracovávaná strategie co
nejvíce vypovídající o požadavcích a potřebách obyvatel i organizací našich obcí
a měst, potřebujeme co nejvíce seriózních odpovědí, včetně návrhů či komentářů.

Dotazník je možné vyplnit přímo na webových stránkách MAS Pomalší (www.maspomalsi.cz). Dotazníky v písemné
formě prosím sbírejte do obecní schránky či přímo na obecní úřad. Na konci
měsíce března je osobně převezme pověřený pracovník MAS Pomalší.
Děkujeme
předem za ochotu, porozumění a pomoc při spoluvytváření naší společné strategie
a věřím, že se společně dobereme takového výsledku, který bude přínosem pro celý
náš region zahrnující SMO Pomalší, SMO Poluška a obec Dolní Třebonín.
S
pozdravem,

Ing. Eva Tarabová
MAS Pomalší o.p.s.
tel.: 608
353 400

Příspěvek byl publikován v rubrice SMO Poluška. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.